Wiskunde in 80 vaardigheden

Wiskundedocenten Sietse Rooks en Alex Philipse van het Drachtster Lyceum hebben de leerlijn opgedeeld in ongeveer 80 vaardigheden waarmee de leerlingen punten kunnen verdienen. “Het initiatief ligt bij de leerlingen.”

Plichtmatig

Sietse Rooks merkte dat zijn leerlingen vaak veel meer in huis hadden dan ze in toetsen lieten zien. Ook zag hij dat de leerlingen weinig inzicht in hun eigen vaardigheden hadden, ook niet in hun verbeterpunten. Alex Philipse vult aan: “Ze waren plichtmatig bezig om elk hoofdstuk van het wiskundeboek af te lopen om daarna het geleerde zo snel mogelijk weer te vergeten. Maar het is juist belangrijk om die kennis paraat te houden. Het zijn bouwstenen voor de rest van de stof.”

Curriculumbewust

De docenten besloten het anders te gaan doen. Ze stelden een lijst samen met ongeveer 80 wiskundevaardigheden die de leerlingen van havo 4, de pilotgroep, moeten beheersen om aan het curriculum te voldoen. Sietse: “Toen hebben we het omgedraaid. Sinds dit schooljaar moeten deze leerlingen aan ons laten zien dat ze deze afzonderlijke vaardigheden beheersen. Dat moment kiezen ze zelf.”

Meer lol

De leerlingen kunnen de vaardigheid tijdens de les voordoen of aantonen in hun huiswerk. Elke leerling begint met -2 punten voor elke vaardigheid. Doet een leerling het goed voor, dan krijgt hij/zij 2 punten. Heeft de leerling het idee goed, maar is er een berekeningsfoutje gemaakt dan krijgt hij 1 punt. Is er wel aan gewerkt, maar heeft hij het (nog) niet helemaal begrepen dan krijgt hij 0 punten. Het laatste cijfer telt. Sietse: “De -2 punten wegen heel zwaar, dus een leerling is genoodzaakt om met de vaardigheid aan de slag te gaan en het te laten afvinken. Dat stimuleert hen om te blijven oefenen, de kennis blijft beter hangen en ze hebben er ook meer lol in.”

Begeleiding

De manier waarop de leerlingen de vaardigheden oefenen verschilt. Sietse: “Sommigen hebben behoefte aan een klassikaal uitlegmoment. Andere leerlingen gaan achter in de klas zelfstandig werken of maken een digitale test. Ook zie je dat leerlingen die het wel doorhebben het andere leerlingen gaan uitleggen.”

Alex: “Naast de drie reguliere wiskundelessen in de week hebben de leerlingen ook nog een steunlesuur. Dan zijn ze vrij om te komen en aan ons vragen te stellen. We helpen ze op weg met hun individuele vraagstukken door ze te wijzen op bepaalde sites of filmpjes. Ik zal ze alleen niet heel snel het antwoord geven. Het initiatief ligt echt bij de leerlingen. Bij de meisjes gaat dat vaak goed. Bij sommige jongens is dat lastiger. We hebben daarom tussentijds toch wat meer deadlines gesteld aan de verschillende vaardigheden.”

Inzicht in vaardigheden

Volgens Sietse kunnen de leerlingen die zijn blijven zitten, het nieuwe systeem goed vergelijken met de traditionele methode die vorig jaar nog werd gehanteerd. “Zij vinden het heel prettig dat ze nu inzicht hebben in hun eigen vaardigheden. En, het is nog heel gevaarlijk om hier uitspraken over te doen, maar de eerste toets van dit jaar is veel beter gemaakt dan vorig jaar. Wat ik zelf fijn vind is dat we een concreter antwoord kunnen geven op problemen waar leerlingen mee zitten. Het is wel lastig om iedereen in de gaten te houden.” Alex kan dat beamen: “Ik werk me drie keer in het rond. Het is veel zwaarder, maar ook veel leuker.”

Vervolg

Sietse: “We zitten echt nog in de experimentele fase. We willen de lijst met vaardigheden nog verder terugbrengen en nog meer focus aanbrengen. Volgend jaar gaan we verder met de verbeterde versie met de nieuwe havo 4-leerlingen. Ook moeten we iets bedenken voor de havo 4-leerlingen van nu die volgend jaar naar havo 5 gaan. We willen wel dat ze een vervolg hierop krijgen. Nog genoeg te doen dus.”

Bekijk een voorbeeld van de lijst met vaardigheden.

Nog meer voorbeelden

Vond je dit interessant? Bekijk dan ook dit praktijkvoorbeeld.

Het Drachtster Lyceum neemt deel aan het leerlab Digitale didactiek.

 

Geef een reactie