Samenvoegen van lessen doe je zo

Differentiëren door middel van het samenvoegen van klassen geeft leerlingen meer vrijheid en verantwoordelijkheid en het geeft docenten de kans om van elkaar te leren en leerlingen beter te ondersteunen. Bekijk twee vormen ter inspiratie. VORM 1: DRIE MAAL DRIE Een willekeurige dinsdagmorgen. 3 klassen. 3 docenten. 3 vakken. Op het CSG Liudger, locatie splitting […]

Betrokkenheid van elke leerling met ijsstokjes

Ook zonder ict of grootschalige veranderingen is een positieve verandering in de les te bewerkstelligen. Robert-Jan Poortvliet, docent op het Calvijn College gebruikt ijsstokjes en een beker om meer te differentiëren in de klas. Nieuwsgierig? Lees snel verder. Waarom? In de praktijk blijkt dat vaak dezelfde leerlingen een antwoord geven op een vraag die in de […]

Differentiëren door belonen. Het werkt!

Docenten Willem-Jan Jelier en Charlotte Antes gebruiken een vorm van belonen om de leerlingen gemotiveerd te houden en uit te dagen. Lees hoe zij beloningskaartjes en de uitslaappas inzetten. Vorm 1: beloningskaartjes Willem-Jan Jelier is docent op het Driestar College en is gestart met het uitdelen van beloningskaartjes. Hij zocht naar een ‘trigger’ voor leerlingen […]

Werken met weektaken

Gek eigenlijk: leerlingen die op de basisschool gewend zijn om met weektaken te werken, leren het zelfstandig plannen in de eersteklas van het voortgezet onderwijs weer af. Biologiedocent Hilke Hol van het RSG Lingecollege Tiel bedacht daar wat op.  Uitstekend plannen “De leerlingen die wij in de eerste klas krijgen, komen ongeveer voor de helft van basisscholen […]

Inspiratievideo’s: 5 vormen van differentiëren

Hoe kunnen we de leerling eigenaar maken van zijn/haar eigen leerproces binnen de bestaande structuur? Het CSG Groene Hart Rijnwoude zet verschillende vormen van differentiëren in om dat te bereiken. Bekijk deze video’s over differentiëren met de studieplanner, met behulp van feedback, de werkvorm speeddaten, op basis van meervoudige intelligentie en de bus-opstelling. Differentiëren met […]

Drie basisstappen voor differentiëren in de les

Bij het Coornhert College zien ze differentiëren als een extra hulpmiddel om de motivatie bij leerlingen te verhogen en meer verdieping aan te brengen. Docenten op deze school differentiëren in drie stappen: eerst op niveau, dan op instructie en op vervolgens op verwerking. Bekijk de uitleg. Hulpmiddel  Differentiëren hoort bij het lesgeven, echter lopen de meningen uiteen […]

Differentiëren door het samenvoegen van klassen

Soms kun je met kleine aanpassingen al een begin maken met differentiëren in de klas. Het leerlab Klassikale context – Zuid is aan de slag gegaan met diverse manieren van differentiëren. Zo voegen ze bij het Heerbeeck College klassen samen en roosteren daarbij twee docenten gelijktijdig in. DIFFERENTIËREN DOOR SAMENVOEGEN VAN KLASSEN; WAT HOUDT HET IN? Één van de […]

Stappenplan differentiëren in de wiskundeles

Bij wiskunde ervaar je als docent soms grote niveauverschillen tussen leerlingen. Op Het Schoter in Haarlem is wiskundedocent Bas Koster daarom begonnen om vlotte leerlingen eerder het proefwerk te laten maken. Hij legt ze ‘The Challenge’ voor. DE UITDAGING ‘The Challenge’ is door Bas Koster bedacht om te differentiëren in zijn wiskundeles. Hij vraagt hiervoor halverwege […]

Differentiëren met een routekaart (praktijkvoorbeeld)

Scheikundedocent Jurjen Draaisma van de leerlabschool Metameer (locatie Stevenbeek) geeft zijn les vorm met differentiatiemethoden om leerlingen van 4vwo meer zeggenschap te geven in waar, hoe en met wie ze leren. Draaisma legt uit hoe ze zelf keuzes kunnen maken met behulp van onder andere een routekaart, nieuwe vormen van contacturen en zelftoetsing. Hoe ga je te […]

Differentiëren met formatief toetsen

Soms kunnen het kleine aanpassingen zijn waarmee je een begin kunt maken met differentiëren in de klas. Het leerlab Klassikale context – Midden is aan de slag gegaan met diverse manieren om te differentiëren. Een ervan is formatief toetsen. De komende tijd publiceren we meer voorbeelden van differentiëren in klassikale context. Heb jij ervaring met hoe je kunt […]

Differentiëren met sterren

Soms kunnen het kleine aanpassingen zijn waarmee je een begin kunt maken met differentiëren in de klas. Het Leerlab Klassikale context – Zuid is aan de slag gegaan met diverse manieren om te differentiëren. Een ervan is het differentiëren met sterren. De komende tijd zullen we meer voorbeelden van differentiëren in klassikale context publiceren. Heb jij ervaring […]

Lesvoorbeeld

Digitale didactiek en differentiëren, hoe richt je een les in? – Lesvoorbeeld

Het Hermann Wesselink College uit het Leerlab Digitale didactiek heeft voor een les Natuurkunde in V4 een lesvoorbeeld uitgeschreven. Met dit voorbeeld laten zij zien hoe met differentiëren en digitale didactiek de les ingevuld kan worden. Ook wordt een voorbeeld gegeven van een beloningssysteem. De lesstof uit dit voorbeeld is onder meer terug te vinden in de ELO (Magister) van de school. Ook […]