Wat zorg- en topsportbegeleiders van elkaar kunnen leren

Topsportcoördinator Mark Jeninga is op het Tabor College (locatie Oscar Romero) een pilot gestart met het doel meer maatwerk te bieden aan leerlingen die om uiteenlopende redenen niet alle lessen kunnen volgen. Bekijk de aanpak van het Tabor College. Doel en aanleiding Locatie Oscar Romero is een zogeheten Topsport Talentschool. Hier krijgen topsportleerlingen extra faciliteiten […]

Tien tips van leerling Ties

Ties (14) zit in atheneum 3 van het Hyperion Lyceum en heeft het daar erg naar zijn zin. Wat doen zijn docenten dan precies goed? Hier zijn tien tips voor goed en leuk onderwijs. “Plan de les niet helemaal vol.” 1. Laat leerlingen kiezen of ze online werken of met boeken “Bij ons op school […]

Studiedag: Hoe zorg je dat een puber regie neemt?

Het Vathorst College organiseerde een studiedag met als thema ‘Leerlingen eigenaar leerproces’. Naast docenten waren er ook leerlingen uitgenodigd om mee te denken. Bekijk de invulling en de uitkomsten van deze middag. Vaardighedenrubrics Het Vathorst College neemt deel aan het leerlab Leerling eigenaar leerproces. In het leerlab zijn vaardighedenrubrics ontwikkeld. Het Vathorst College heeft deze […]

Flexuren geven leerlingen regie

Het Corderius College in Amersfoort heeft een experiment uitgevoerd met flexuren. Een maand lang konden leerlingen zichzelf elk 5e lesuur inplannen in een lokaal bij een vak of docent naar keuze. Het doel: eigenaarschap van leerlingen bevorderen. Doel van het flexperiment Met het inzetten van flexuren wil het Corderius College leerlingen helpen om zelf meer […]

Werken met weektaken

Gek eigenlijk: leerlingen die op de basisschool gewend zijn om met weektaken te werken, leren het zelfstandig plannen in de eersteklas van het voortgezet onderwijs weer af. Biologiedocent Hilke Hol van het RSG Lingecollege Tiel bedacht daar wat op.  Uitstekend plannen “De leerlingen die wij in de eerste klas krijgen, komen ongeveer voor de helft […]

Gepersonaliseerd leren: wat merkt de leerling?

In samenwerking met Scholieren.com heeft Leerling 2020 een enquête gehouden onder leerlingen over gepersonaliseerd leren en ict. Hoofdvraag: wat merkt de leerling van deze ontwikkeling? Bekijk de uitslag. In de vragenlijst is ook een aantal opmerkingen geplaatst door de leerlingen. Deze vind je in onderstaand plaatje. (klik op het plaatje om te vergroten) Kanttekening: omdat Scholieren.com […]

Drie basisstappen voor differentiëren in de les

Bij het Coornhert College zien ze differentiëren als een extra hulpmiddel om de motivatie bij leerlingen te verhogen en meer verdieping aan te brengen. Docenten op deze school differentiëren in drie stappen: eerst op niveau, dan op instructie en op vervolgens op verwerking. Bekijk de uitleg. Hulpmiddel Differentiëren hoort bij het lesgeven, echter lopen de […]

Lesgeven zonder cijfers. Hoe dan?

Anke Swanenberg, docent Nederlands aan het Liemers College, is dit schooljaar begonnen met lesgeven zonder cijfers. Ze is klein begonnen en breidt het langzaam verder uit. Bekijk haar praktijkvoorbeeld. Lesgeven zonder cijfers wordt ook wel formatief evalueren genoemd. Formatief evalueren heeft als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs […]

Stappenplan differentiëren in de wiskundeles

Bij wiskunde ervaar je als docent soms grote niveauverschillen tussen leerlingen. Op Het Schoter in Haarlem is wiskundedocent Bas Koster daarom begonnen om vlotte leerlingen eerder het proefwerk te laten maken. Hij legt ze ‘The Challenge’ voor. De uitdaging ‘The Challenge’ is door Bas Koster bedacht om te differentiëren in zijn wiskundeles. Hij vraagt hiervoor […]