Wat is een Leerlab?

Een Leerlab bestaat uit een groep scholen, die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van een Leerlab is dat scholen het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren.

Elk Leerlab heeft een eigen vraag waarop ze antwoord(en) wil krijgen. Hieronder vindt u per Leerlab de Leerlabvraag.

21e eeuwse vaardigheden

Hoe kunnen 21e eeuwse vaardigheden worden opgenomen in het curriculum en hoe zijn leerresultaten te meten?

Arrangeren digitale content

Wat komt er kijken bij het arrangeren van digitale content en hoe kunnen docenten dit toepassen?

Curriculumbewustzijn

Hoe kan het curriculumbewustzijn van docenten worden ontwikkeld?

Digitale didactiek

Hoe kan ict activerende en motiverende didactiek stimuleren?

Docent als didactische coach

Hoe ziet de veranderende rol van de docent als didactische coach er uit?

Inrichten individuele leerroutes

Hoe kunnen docenten individuele leerroutes inrichten zodat leerlingen een gepersonaliseerd leertraject volgen?

Klassikale context

Hoe kan gepersonaliseerd leren worden vormgegeven in de context van klassikaal onderwijs?

Leerlingen eigenaar leerproces

Hoe kunnen leerlingen aan het stuur gezet worden van hun eigen leerproces?

Schoolorganisatie

Hoe kan de schoolorganisatie zodanig worden ingericht zodat gepersonaliseerd leren mogelijk is?

Verbinding curriculum, content en platform

Hoe kunnen leermaterialen, het curriculum en een platform zodanig aan elkaar worden verbonden dat individuele leerroutes inzichtelijk worden gemaakt?