Individuele leerroute

De leerlabscholen uit het leerlab Inrichten individuele leerroute hebben met elkaar vastgesteld wat zij verstaan onder individuele leerroutes.

Een individuele leerroute is een gepersonaliseerde leerroute die optimaal is ingericht voor de leerling. Dit betekent onder andere dat de leerling dingen kan overslaan of extra werk krijgt. Dit is volledig adaptief. Er wordt altijd een einddoel vastgesteld, maar dit doel kan tijdens het proces wel veranderen.

Thema’s die bijvoorbeeld spelen bij de scholen in dit leerlab zijn eigenaarschap van de leerling, individuele roosters, aansluiting op vervolgonderwijs en toepasbaarheid van verschillende digitale tools. Er is ook aandacht voor de verandering in de lerende organisatie, want wanneer je wilt starten met individuele leerroutes verandert er veel in de school.

Ook in de andere leerlabs zijn ze aan de slag met een aantal van deze thema’s. Zie de artikelen over Zelf een leerlijn maken en Roostervrij leren.