Hondsrug College meet competenties van leerlingen

Het Hondsrug College uit Emmen is in schooljaar 2015-2016 gestart met een pilot om competentieontwikkeling bij leerlingen te meten. Het doel was dat leerlingen beter naar zichzelf leerden kijken en dat ze inzicht kregen in hun ontwikkelmogelijkheden. Het Hondsrug College neemt deelt aan het leerlab Curriculumbewustzijn en wil het meten van de competenties gaan inbedden in het curriculum.

De pilot

De pilot vond plaats bij het vak Onderzoek & Ontwerpen, onderdeel van het Technasium. Bij elke uitgevoerde opdracht werd de competentieontwikkeling van leerlingen gevolgd door scores bij te houden op acht competenties, bijvoorbeeld samenwerken, procesgericht werken en doorzetten. Voorafgaand aan de pilot hebben docenten per competentie vier verschillende niveaus beschreven. Op basis van deze beschrijving hebben de docenten de leerlingen per competentie beoordeeld op een schaal van 1 tot 4. Klik hier voor de beschrijving van de competenties en de scoretabel.

De leerlingen beoordelen zichzelf

Tijdens het schooljaar ontstond het idee leerlingen ook zichzelf te laten beoordelen op de acht competenties. Dit gaf twee positieve effecten. Ten eerste leert de leerling kijken naar zichzelf en naar andere leerlingen. Dat lijkt de betrokkenheid bij het leerproces te vergroten. Ten tweede leert de docent door die vergelijking van docent- en zelfbeoordeling de leerling beter kennen.De beoordeling van docent en leerling werden in voortgangsgesprekken met elkaar vergeleken en besproken. Een toelichting bij de score is hiervoor essentieel. Het geeft informatie over waarom een beoordeling is gegeven.

Het vervolg

  • De competenties zijn nu enkel toegepast voor het vak Onderzoek & Ontwerpen, maar spelen ook een rol in andere vakken. Hoe de relatie gelegd kan worden bij andere vakken wordt verder onderzocht.
  • Het kost tijd leerlingen op deze manier te scoren. De discussie daarover kan snel polariseren en is van belang om te blijven voeren.
  • Het scoren van leerlingen op competenties blijkt goed te werken wanneer de niveaus geoperationaliseerd zijn. 
De acht competenties van het Technasium bleken echter niet altijd gebruiksvriendelijk genoeg voor leerlingen. Daardoor is het voor hen lastig zichzelf te scoren. Voor het proces is het belangrijk dat iedere gebruiker de competenties op een eenduidige wijze interpreteert. In overleg met de gebruikers is het Technasium bezig met een herziening van de competenties. Ze gaan van 8 naar 6 competenties en de beschrijvingen worden vereenvoudigd.

Het volledige onderzoeksverslag met de uitkomsten van de pilot lees je hier.

Op zoek naar meer voorbeelden?

Ook andere leerlabs zijn bezig geweest met toepassen van competenties in hun lessen. Ben je benieuwd naar

Meer resultaten uit het leerlab Curriculumbewustzijn vind je hier.

Geef een reactie