Differentiëren

Differentiëren in de klas, hoe doe je dat?

Themasessie Leerling 2020

Sander van Acht: “Met technologie kun je gepersonaliseerd leren bevorderen. Ict is daarbij geen doel op zich, het is een middel om te komen tot nog betere leerresultaten.”

 

“Om naar de toekomst te kijken is het fijn om te zien waar je vandaan komt.”

Op woensdag 13 april 2016 zijn 32 mensen bijeengekomen tijdens een themasessie Differentiëren in de klas. Tijdens deze middag was er gelegenheid om inspiratie op te doen over differentiëren en hoe je dit in de klas kunt toepassen. Tevens was er gelegenheid om in gesprek te gaan met de trekkers van de deelnemende leerlabscholen van het leerlab Klassikale context. Hieronder tref je een aantal praktische tips en inspiratie om differentiëren direct toe te passen in de klas.

Uit de praktijk

Do’s

 • Samen met de sectie invulling geven aan differentiëren: wat doen we al, wat doen we (nog) niet?
 • Creëer eigenaarschap bij de docent/sectie.
 • Denk in kansen.
 • Zoek een juiste balans tussen ‘top-down en bottom-up’ om borging en begrip te stimuleren.
 • Geef de leerlingen autonomie als het gaat om de invulling van hun lessen.
 • Zorg voor intervisie en regelmatige feedbackmomenten.
 • Duidelijke communicatie richting alle lagen van de school, inclusief de leerlingen en hun ouders.
 • Samenstellen van een heterogene werkgroep, die actief aan de slag gaat met differentiëren en klassikale context. Door de samenstelling van de groep wordt het nieuwe onderwijsbeleid gedragen vanuit de verschillende lagen van de schoolorganisatie.
 • Een coach of iemand anders van buitenaf heeft vaak een frisse blik op zaken.


Don’ts

 • Differentiatie opleggen en als doel beschouwen.
 • Enkel bottom-up of top-down werken.
 • Denk niet in te grote stappen, omdat dit weerstand kan geven.


Inspiratie

Deelnemer: “Door de lessen digitaal voor te bereiden, heb ik uiteindelijk meer tijd in mijn lessen om aandacht te geven aan bijvoorbeeld begeleiding van de leerlingen die daadwerkelijk de aandacht nodig hebben.”

Tips

 • Deel de klas op in twee of drie groepen.
 • Zorg voor verrijking en extra opdrachten voor de snelle leerlingen.
 • Wees bewust dat niet iedere leerling leert zoals ingedeeld door de leraar.


Workshop 1: Saskia Versloot: expertsessie differentiëren in de klas.

Tijdens deze expertsessie werden er handreikingen gegeven voor verschillende werkvormen om differentiatie te kunnen aanbrengen. Daarnaast gingen deelnemers het gesprek met elkaar aan om van elkaar te kunnen leren.

Meer inspiratie is te vinden op: https://www.klasse.be/9582/speel-de-differentiatiebingo/

Deelnemer: “Ik heb de bingo eerder gebruikt en dankzij de bingo heb ik minder weerstand ervaren.”

Workshop 2: Detje de Kinderen: differentiëren, hoe begin je?

Tijdens deze mini-workshop werd gekeken naar mogelijke beginstappen van differentiatie. Zo kan de klas bijvoorbeeld in verschillende groepen opgedeeld worden. Wat zijn de verschillende keuzes die hierin gemaakt kunnen worden, en hoe ga je als docent verder?

Meer inspiratie is te vinden op: http://www.kpcgroep.nl/ogwvo.

Meet and greet

Wilt u in contact komen met een van de trekkers uit het leerlab Klassikale context? Laat het ons dan even weten via leerling2020@schoolinfo.nl.

Aad de Vries, Johannes Bosco, Heerhugowaard, trekker
Monja Antens, Willem van Oranje, Waalwijk, trekker
Richard Hermsen en Susanne Jansen, Gymnasium Novum, Voorburg, trekker
Peter ’t Hart, Cals College, Nieuwegein, trekker
Rilana Kuiters, IJsselcollege, Capelle aan den IJssel, trekker
Anita Duineveld, Het Schoter, Haarlem, trekker
Lalibel Mohaupt, Kennisnet, Ketenadviseur