Werkvorm

Leerlingen oefenen hun spreekvaardigheid met verschillende klasgenoten door middel van speeddaten. Leerlingen gaan aan de hand van een vragenlijst in meerdere rondes met elkaar in gesprek. Hiermee verbeteren ze hun spreekvaardigheid, luistervaardigheid, grammatica en woordenschat. De leerlingen zitten of staan tegenover elkaar en na het sein schuiven leerlingen aan een kant een aantal plaatsen door. Op die manier spreken de leerlingen in korte tijd verschillende klasgenoten.

Hoe werkt het?

Leerlingen zetten hun tafels tegenover elkaar, zodat zij in duo’s met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zij oefenen hun spreekvaardigheid met behulp van het werkboek of spreekkaarten. De sprekers stellen vragen en geven antwoorden. Na 3 minuten geeft de docent het sein om te wisselen en schuiven de leerlingen een plaatsje op. Tijdens de gespreksrondes loopt de docent door het lokaal om te luisteren en evt. feedback te geven.

Hoe nu verder?

Met enige regelmaat zal de werkvorm worden herhaald. Leerlingen raken meer getraind in het spreken en zullen meer gemotiveerd raken om te spreken.
Leerlingen zijn erg enthousiast, zij komen allemaal aan het woord en ontvangen direct feedback van hun klasgenoten en/of docent(e). Zij hoeven niet voor de klas te presenteren waardoor het minder spannend is. Ook oefenen zij vaker een gesprek, waardoor de lesstof beter beklijft. Docent Isabella Kranenburg verteld dat het als docent wel spannend kan zijn om de regie iets meer los te laten, maar is zeer positief over de georganiseerde chaos die in haar klaslokaal ontstaat.