Welke competenties heeft de leerling nodig om regie te nemen?

In het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces willen de leerlabscholen een antwoord vinden op de versnellingsvraag Hoe kunnen leerlingen aan het stuur worden gezet van hun eigen leerproces? Een van de stappen die de scholen hiervoor zetten is onderzoeken welke competenties een leerling nodig heeft om regie te nemen over het eigen leerproces. Deze competenties zijn: regie nemen, leerstrategieën toepassen, reflectie (zelfreflectie en werkreflectie) en samenwerken. *

De trekkers van de leerlabscholen gaan in samenwerking met docenten van hun eigen school de vier competenties verder uitwerken. Ze willen antwoord krijgen op de vraag:
Wat zijn de einddoelen die de leerlingen per competentie moeten bereiken en welke stappen moeten ze hiervoor zetten?

Einddoelen voor de competentie Regie nemen zijn bijvoorbeeld:

  • De leerling kiest wat hij wil leren.
  • De leerling beslist op welke manier hij wil leren.

 

Een leerling die bovenstaande kan, heeft dit einddoel bereikt. Met behulp van een vierpuntschaal wordt gekeken welke stappen leerlingen moeten doorlopen om tot het einddoel te komen. Waarbij leerlingen aan het begin van de schaal dit einddoel nog niet beheersen en aan het einde van de schaal dit onderdeel goed beheersen. In het proces wordt ook gekeken welke term wordt gekoppeld aan de verschillende beheersniveau’s (bijv. beginner of expert), wat worden de verwachtingen per stap die de leerlingen zetten en bepaalt de docent of de leerling welke stappen er worden gezet.

De einddoelen en de stappen om daar te komen worden beschreven in een document. Deze worden door de leerlabscholen getoetst met hun leerlingen. Op basis daarvan wordt een einddocument opgesteld, waarschijnlijk in de vorm van een rubric.

Het einddocument wordt in het voorjaar beschikbaar gesteld op onze website. Met dit document heeft u inzicht in welke competenties met de daarbij behorende einddoelen en stappen belangrijk zijn bij het zelfsturend leren van leerlingen vanuit de visie van dit leerlab. Daarnaast kunt u het gebruiken om in gesprek te gaan over zelfsturend leren met andere docenten op uw school.

*De competenties zijn verwoord in het rapport “Meerwaarde van eigentijds onderwijs Onderzoek naar niet-cognitieve resultaten van Pleion-scholen’. Dit rapport is uitgevoerd door Kennisnet in 2014 op basis van een onderzoek van TNO.