Coach ervaringen van scholen

De scholen uit het leerlab Docent als didactisch coach zijn dit schooljaar gestart met het invoeren van coachingsgesprekken en dag- en/of weekstarts. De scholen zijn hierover geïnterviewd en geven aan wat goed ging en beter kon. Hieronder de interviews.

  • Caland 2

   • De traditionele mentortaken (begeleiding in klassenverband) zijn ondergebracht bij het docententeam.
   • Iedere coach begeleidt 15 leerlingen en spreekt hen regelmatig.
   • Leidinggevenden en medewerkers coachen elkaar.
  • DaCapo College

   • Iedere docent is coach van een groep van circa 15 leerlingen, met wie hij of zij eens per week of 2 weken een coachinggesprek van 15 minuten voert.
   • Elke dag begint met 3 dagstarts achter elkaar: een dagstart in het managementteam, een dagstart per docententeam en dan een dagstart van de docent met zijn of haar coachgroep.
  • Da Vinci College

   • Elke coach begeleidt 15 leerlingen.
   • Een coach spreekt iedere leerling eens per 3 weken.
   • Aan het eind van het jaar gaat per brugklas een van de coaches mee naar leerjaar 2. Alle ‘ervaren’ coaches in leerjaar 1 en 2 krijgen op dat moment weer een beginnende coach naast zich.
  • De Internationale Vos

   • Elke coach doet met zijn groep een dagstart en vanaf volgend schooljaar ook een dagsluiting.
   • Elke coach voert in principe eens per twee weken een didactisch coachgesprek van 10 minuten met elk van zijn coachleerlingen.
  • Heliomare (speciaal onderwijs)

   • Iedere leerling krijgt wekelijks gemiddeld een kwartier individuele didactische coaching, gericht op het stellen van eigen leerdoelen en maken van keuzes.
   • Iedere docent is coach en heeft gemiddeld 12 leerlingen onder zijn of haar hoede.
  • Kennemer College

   • Een coach of duo begeleidt ongeveer 15 leerlingen.
   • Met iedere leerling wordt bij voorkeur eens per week, maar minimaal eens per 2 weken een coachgesprek over het onderwijsleerproces gevoerd.
   • De leerling stelt leerdoelen en reflecteert hier op.