Deze scholen delen hun content

Vier scholen uit het leerlab Verbinding curriculum, content en platform hebben voor verschillende vakken, niveaus en leerjaren content ontwikkeld. Zij delen deze content met de sector met als uiteindelijke doel meer scholen te stimuleren om content te delen. Bekijk de lijst en doe ook mee! Online leermateriaal Om ervoor te zorgen dat het online aanbod van leermateriaal toeneemt, willen de leerlabscholen Liemers College, CSV Het Perron, Lyceum Sancta Maria en het Etty Hillesum Lyceum (Het Stormink) de content niet alleen delen met hun […]

Lesgeven zonder cijfers. Hoe dan?

Anke Swanenberg, docent Nederlands aan het Liemers College, is dit schooljaar begonnen met lesgeven zonder cijfers. Ze is klein begonnen en breidt het langzaam verder uit. Bekijk haar praktijkvoorbeeld. Lesgeven zonder cijfers wordt ook wel formatief evalueren genoemd. Formatief evalueren heeft als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs […]

Hoe maak je individuele digitale leerroutes? Volg het stappenplan!

Voor het ontwikkelen van individuele leerroutes is een gezamenlijke aanpak nodig. Hoe ziet gepersonaliseerd leren eruit bij jou op school en wat betekent dit voor de leerling?  Het Liemers College en het Etty Hillesum Lyceum – Het Stormink hebben een stappenplan ontwikkeld waarin de onderdelen van het ontwikkelen en aanbieden van individuele leerroutes worden beschreven. […]

Een experiment uitvoeren in je klas? CSV Het Perron ging je voor!

Wil jij een verandering doorvoeren in je les, maar weet je niet waar te beginnen? Twee docenten van CSV Het Perron uit Veenendaal leggen uit welke stappen zij hebben gezet. In de les LO zijn vaardighedenrubrics ontwikkeld om een completer beeld van de leerling te krijgen. In de les Mobiliteit & Transport is met een digitale jaarplanner gewerkt om de leerling zelfstandiger te laten werken. Hieronder […]

Hoe krijg je je collega’s mee in het invoeren van ict in het onderwijs?

Het Greijdanus, deelnemer van het leerlab Verbinding curriculum, content en platform, is van mening dat digitale leermiddelen beter bijdragen aan het realiseren van de onderwijsvisie dan traditionele leermiddelen. Daarom starten zij in het schooljaar 2016 – 2017 met het invoeren van een device per leerling en gaan ze gebruik maken van digitale leermiddelen. Nog niet […]

Zelf een leerlijn maken

Ga zelf aan de slag om een leerlijn te maken. Hieronder vind je een uitleg over wat een leerlijn is, hoe je deze kunt opbouwen en hoe je zelf een les kunt ontwerpen. De presentatie die je hieronder vindt, is in het leerlab Verbinding Curriculum, content en platform getoond tijdens een workshop voor docenten. De workshop is gegeven door Herman […]

Rechtenvrije fotowebsites

Een van de doelen die het Leerlab Verbinding curriculum, content en platform heeft, is dat docenten in staat zijn zelf te variëren met leermateriaal of kunnen arrangeren met digitaal leermateriaal. Vaak is het wenselijk om behalve tekst ook van beeld gebruik te maken. In verband met auteurs- en portretrecht mag je niet zomaar een foto van internet afhalen. Met rechtenvrije […]