Wat zorg- en topsportbegeleiders van elkaar kunnen leren

Topsportcoördinator Mark Jeninga is op het Tabor College (locatie Oscar Romero) een pilot gestart met het doel meer maatwerk te bieden aan leerlingen die om uiteenlopende redenen niet alle lessen kunnen volgen. Bekijk de aanpak van het Tabor College. Doel en aanleiding Locatie Oscar Romero is een zogeheten Topsport Talentschool. Hier krijgen topsportleerlingen extra faciliteiten […]