The suprising habits of original thinkers

Op welke manieren komen met tot creatieve ideeën? Organisatiepsycholoog Adam Grant bestudeert, wat hij noemt, ‘originals’: mensen die met vernieuwende ideeën komen en deze ook realiseren. Wat hebben zogenaamde ‘originals’ gemeen? Adam benoemt drie kenmerken van deze creatieve denkers, waarvan een van de belangrijkste is: durf te falen. Want wie nooit faalt, komt ook nooit […]

Dare to Disagree

Dare to Disagree – Magaret Heffernan We ervaren conflicten vaak als vervelend en proberen deze in ons werkend leven te vermijden. Margaret Heffernan laat ons zien dat juist conflicten leiden tot vooruitgang. In teams dienen mensen te werken die anders denken en het vaak niet met elkaar eens zijn. Deze wrijving zorgt voor betere resultaten […]

Waarom de pikorde op ons werk voorbijgestreefd is?

Wanneer je beter werk levert dan iemand anders, wordt je hier vaak voor beloond. Er wordt een afstand gecreëerd tussen jouw prestatie en de prestaties van anderen. Anders dan verwacht neemt hierdoor juist de productiviteit van de organisatie als geheel af. Wanneer er weinig afstand is tussen mensen en iedereen goed met elkaar samenwerkt, blijken […]