Video: Hoe leert een leerling zelfstandig?

Docenten Margo van den Broek en Irene van Meel aan het Munnikenheide College hebben hun lessen zo ingericht dat leerlingen zelf het tempo en het niveau kunnen bepalen. Bekijk deze video met praktische tips. Handige tools De hulpmiddelen die Margo voor wiskunde en Irene voor Nederlands inzetten zijn planningstool Bordfolio, iTunes U als digitale studiewijzer […]

iTunes U

Onder de loep: iTunes U

Het Munnikenheide College uit het leerlab Inrichten individuele leerroutes is in september 2015 gestart met de invoering van iTunes U. De docent kan zelf of met behulp van speciale apps voor iTunes U lessen samenstellen, opdrachten maken, uitsturen en ook nakijken. Inmiddels is er ruime ervaring in de school aanwezig met deze applicatie. Circa 60% van […]

Onder de loep: Class Monster

Binnen het leerlab Inrichten individuele leerroutes worden verschillende apps getest die worden ingezet als ondersteuning bij het inrichten van leerroutes. Als deelnemer aan dit Leerlab gebruikt docent Margo van den Broek bij de eerstejaars vmbo kader op het Munnikenheide College de geluidsapp Class Monster. Bij Class Monster kun je aangeven hoeveel geluid een groep leerlingen […]

Checklist

Checklist voor maken individuele leerroute

Wanneer je voor alle leerlingen een individuele leerroute instelt, dan moet je het lesmateriaal op een andere manier benaderen. Je moet weten of materiaal effectief is en waar je het vandaan haalt. Samen met de scholen van het Leerlab Inrichten individuele leerroute zijn dit de vragen die scholen tot nu toe hebben opgesteld. Deze vragen hebben wij […]

Individuele leerroute

De leerlabscholen uit het leerlab Inrichten individuele leerroute hebben met elkaar vastgesteld wat zij verstaan onder individuele leerroutes. Een individuele leerroute is een gepersonaliseerde leerroute die optimaal is ingericht voor de leerling. Dit betekent onder andere dat de leerling dingen kan overslaan of extra werk krijgt. Dit is volledig adaptief. Er wordt altijd een einddoel vastgesteld, […]