“Wij willen leerlingen ervan bewust maken waarom ze dingen leren”

Docenten in het leerlab Docent als didactische coach zijn weer een aantal stappen dichter bij hun einddoel. Zo is de verslaglegging van de coachingsgesprekken structureel ingericht, is er meer aandacht voor interne scholing en lukt het coachen zelf ook steeds beter. Bekijk hun ervaringen in het verslag ‘Didactische coaching Deel 2’ Waarom coaching? De betrokken scholen in […]

Evaluatiewijzer voor didactisch coachen

Het leerlab Docent als didactische coach heeft een evaluatiewijzer gemaakt, gericht op de ontwikkeling van de docent naar didactisch coach. De evaluatiewijzer is bedoeld voor docenten om hun eigen professionele groei of die van hun collega’s op het gebied van didactisch coachen in kaart te brengen. Op welke manier geef ik als docent bijvoorbeeld mijn leerlingen […]

werkvormen

Werkvormen voor in je les

Tijdens de themabijeenkomst “De veranderende rol van de docent” is er gebruik gemaakt van vier verschillende didactische werkvormen. Deze werkvormen kunnen ook heel gemakkelijk ingezet worden in de les. In dit overzicht wordt omschreven hoe en wanneer je deze werkvormen kunt toepassen en wat de ervaringen van docenten zijn. De themabijeenkomst is georganiseerd vanuit het leerlab Docent […]

Coach ervaringen van scholen

De scholen uit het leerlab Docent als didactisch coach zijn dit schooljaar gestart met het invoeren van coachingsgesprekken en dag- en/of weekstarts. De scholen zijn hierover geïnterviewd en geven aan wat goed ging en beter kon. Hieronder de interviews. Caland 2 De traditionele mentortaken (begeleiding in klassenverband) zijn ondergebracht bij het docententeam. Iedere coach begeleidt 15 leerlingen en spreekt hen regelmatig. Leidinggevenden en […]