Een digitaal portfolio: waar begin je?

Docenten Bart Lukassen en Gerben de Groot van het Ichthus College vroegen zich af hoe ze waardevolle informatie van en over leerlingen overzichtelijk konden verzamelen in een digitaal portfolio. Dit leidde tot een uitgebreide zoektocht van één school, via het gehele bestuur tot een Europese aanbesteding. Hoe kwamen ze tot een keuze? Waarom een digitaal […]

Portretten van leerlabscholen in De Nieuwe Meso

De Nieuwe Meso van december staat in het teken van gepersonaliseerd leren. Naast informatie over leerlabthema’s als digitale didactiek, professionalisering en curriculumbewustzijn, kun je ook portretten lezen van schoolleiders en docenten die gepersonaliseerd leren vormgeven in hun scholen. Via onderstaande links kun je de artikelen gratis lezen. De spil Zo vertellen José Mens (interim-rector), Marieke van […]

Op bezoek bij een innoverende school

Docenten van het Herbert Vissers College (HVC) uit Nieuw-Vennep zijn in het voorjaar op schoolbezoek geweest bij twee scholen in Finland. Op deze scholen hebben de docenten gezien en geleerd hoe het Finse onderwijssysteem werkt en ervaren welke waarde dit heeft voor hun eigen situatie op school. Hieronder een interview met Evert Jan Oppelaar (docent […]

Docenten professionaliseren in coachende vaardigheden

Het Erasmus uit Almelo heeft binnen het Leerlab Curriculumbewustzijn zichzelf de volgende vraag gesteld: “Hoe zet je als schoolleiding professionele leergemeenschappen in om de ontwikkeling van coachende vaardigheden bij docenten te versterken?” Op basis van een Plan van aanpak zijn zij een traject gestart met onder andere een kijkwijzer voor een klassenbezoek als resultaat. Deze resultaten […]

Hoe meet je competenties van leerlingen

Het Hondsrug College meet bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Technasium, de competentieontwikkeling van leerlingen. Het doel: leerlingen beter naar zichzelf laten kijken en inzicht krijgen in hun ontwikkelmogelijkheden. Vijf competenties De vijf competenties die het Hondsrug aanhoudt zijn creativiteit, presentatievaardigheden, plannen & organiseren, resultaatgerichtheid en probleemanalyse. De scoretabel voor de competenties is in negen niveaus […]

Curriculumbewustzijn

Docenten aan de slag met curriculumbewustzijn

Het Ichthus College Kampen is een school uit het Leerlab Curriculumbewustzijn. Door deelname aan het Leerlab heeft een aantal docenten de kans gekregen om onderzoek te doen naar manieren om het leren van leerlingen meer persoonlijk te maken. De focus ligt hierbij op het verder ontwikkelen van curriculumbewustzijn van docenten, met als doel aansluiting bij […]

Drie weken lang werken aan verbinding, relevantie en eigenaarschap (filmpje)

Acht docenten op het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep nemen deel aan het Leerlab curriculumbewustzijn. In dit Leerlab wordt onder andere gekeken hoe docenten meer curriculumgericht te werk kunnen gaan om hiermee het eigenaarschap van docenten en leerlingen te vergroten. Het curriculumbewustzijn is geen doel in zichzelf, maar nodig om bewuster bezig te kunnen zijn met […]

Koppel het leerlab aan de schoolontwikkeling

Kees Hoefnagel, oud-bestuurder van Stichting Onderwijs Midden-Limburg en ambassadeur van Leerling 2020 interviewt voor deze nieuwsbrief Truus Vaes, bestuursvoorzitter van IRIS-CVO over de deelname van het Herbert Visser College (HVC) aan het leerlab Curriculumbewustzijn. Hoe sluit het leerlab aan bij de visie van het bestuur? “Deelname aan het leerlab sluit goed aan bij het strategisch […]