Met het leerlab on tour

Het leerlab Arrangeren digitale content wilde inspiratie opdoen bij andere scholen en letterlijk een kijkje in de keuken nemen. Het leerlab on tour was geboren. In maart gingen 12 docenten in een oude Amerikaanse schoolbus langs vier scholen in Overijssel. Wat hebben ze opgestoken? Trotse voorbeelden De tweedaagse tour langs vier scholen had als doel […]

Werkvorm gearrangeerd lesmateriaal evalueren

Op De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) gebruiken inmiddels alle docenten digitaal lesmateriaal dat ze veelal zelf hebben samengesteld. Om de kwaliteit van het gearrangeerde lesmateriaal hoog te houden heeft docent Suzanne Lustenhouwer een werkvorm ontwikkeld om elkaars materiaal te evalueren. Opzet evaluatie lesmateriaal De werkvorm heeft als doel de eisen voor gearrangeerd digitaal lesmateriaal vast […]

Handleiding bij checklist ict-vaardigheden

Het Christelijk Lyceum Zeist wil graag dat docenten in staat kunnen zijn om zelf digitaal lesmateriaal te arrangeren zodat zij hiervan in hun lessen gebruik kunnen maken. Dat vraagt om een bepaald niveau van ict-vaardigheden. Om een beeld te krijgen van de ict-vaardigheden van docenten, heeft het Christelijk Lyceum Zeist een checklist opgesteld, die uiteindelijk […]

Waar moet digitaal leermateriaal aan voldoen? – Checklist

Het Sint-Janscollege heeft een checklist voor digitaal leermateriaal ontwikkeld. Aan de hand van ‘must haves’, ‘should haves’, ‘could haves’ en ‘won’t haves’ kan leermateriaal worden ingedeeld. Bekijk de uitleg. Digitale content Het Sint-Janscollege is in november 2016 gestart met de invoer van devices voor leerlingen vanaf de brugklas. De school uit het leerlab Arrangeren digitale content wil […]

Collega’s meenemen in verandering

Kees Hoefnagel, oud-bestuurder van Stichting Onderwijs Midden-Limburg en ambassadeur van Leerling 2020 interviewt voor deze nieuwsbrief Dick van Meeuwen, bestuurder van het Van Lodenstein College. Met de deelname van de vestiging Barneveld aan het leerlab ‘Arrangeren van digitale content’ is het Van Lodenstein College vanaf de eerste serie betrokken bij het project Leerling 2020. In […]

Wat is arrangeren?

Wat betekent arrangeren voor de docent en de leerling?  In het leerlab Arrangeren digitale content hebben de Leerlabscholen met elkaar nagedacht over het begrip arrangeren en wat dit betekent voor de docent en de leerling. Hieronder vindt u de uitkomsten.