Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden

Bij de start van het schooljaar 2015-2016 gingen zes scholen uit het leerlab 21e eeuwse vaardigheden aan de slag met de 21e-eeuwse vaardigheden. De zes leerlabscholen willen in het leerlab antwoord krijgen op de vraag ‘Hoe 21e eeuwse vaardigheden kunnen worden opgenomen in het curriculum en hoe leerresultaten te meten zijn?’ In het overzicht in vogelvlucht […]