Differentiëren

Boekje: Ga in gesprek met je team

Hoe ga ik met mijn team in gesprek en neem ik ze mee in het ontwikkelproces? Wat werkt wel en wat werkt niet, als je op school meer werk wilt maken van gepersonaliseerd leren? Het boekje ‘Ga in gesprek met je team‘ biedt handreikingen en tips om samen met je collega’s een innovatietraject in te gaan. Je vindt in het boekje aandachtspunten die je kan doorlopen als je een nieuwe ontwikkeling in de school wilt uitvoeren en borgen. De volgorde in het boekje is niet leidend, maar hopelijk vind je inspiratie, tips en handvatten om samen met jouw collega’s aan de slag te gaan.

Doelgroep: docenten, schoolleiders

Geef een reactie