Wat is arrangeren?

Wat betekent arrangeren voor de docent en de leerling? 

In het leerlab Arrangeren digitale content hebben de Leerlabscholen met elkaar nagedacht over het begrip arrangeren en wat dit betekent voor de docent en de leerling. Hieronder vindt u de uitkomsten.

Wat betekent arrangeren?

Arrangeren is het putten uit verschillende bronnen en het beredeneerd herschikken van informatie. Hoe dit in het onderwijs wordt vormgegeven hangt onder andere af van de content en verschillende lesstrategieën.

Wat zijn de belangrijkste opbrengsten van het arrangeren van digitale content?

 • Als docent meer inzicht krijgen over de lesstof en curriculumbewuster worden. Niet meer afhankelijk zijn van een methode.
 • Inspelen op verschillen tussen leerlingen en in staat zijn te differentiëren.

Wat is er moeilijk aan het arrangeren van digitale content?

 • Niveau van de docent
  De docent moet goed zicht hebben in het niveau van de verschillende leerlingen. Moet de juiste competenties (zie vraag Welke competenties heeft een docent nodig om digitale content te arrangeren?) om digitale content te arrangeren hebben. Curriculumbewust worden of zijn houdt ook in het aandurven om de methode los te laten.
 • Het is moeilijk om het juiste materiaal te vinden
  Waar vind je de juiste content en is de bron betrouwbaar? De docent moet boven de stof staan. Hij/zij moet beschikken over een manier van ontsluiten, kijken hoe methodes zijn ontwikkeld. De docent moet kunnen beoordelen of de content kwalitatief goed is.
 • Technisch aspect
  Hoe is het gearrangeerde materiaal om te zetten naar een digitaal platform welke past bij de leerlijn. Voorwaarde is dat het platform gebruiksvriendelijk is voor docent en leerling.
 • Randvoorwaarden
  Aan een aantal voorwaarden is lastig te voldoen, zoals tijd vrijmaken voor docenten.

Welke competenties heeft een docent nodig om digitale content te arrangeren?

 • Curriculumbewust zijn.
 • Over de juiste ICT-vaardigheden beschikken.
 • Over de juiste kennis van leerstijl(en) beschikken. Hierbij moet de docent oog voor de doelgroep hebben (verschillende jaarlagen/typen onderwijs).
 • Out of the box kunnen denken.
 • Ontwikkelingsgericht zijn.
 • Zelfvertrouwen hebben.

Wat zijn de opbrengsten voor de leerlingen bij het arrangeren van digitale content?

 • De leerling kan in eigen tempo werken.
 • Er is veel afwisseling voor de leerling.
 • Het is attractief en uitdagend voor de leerling.
 • Bevorderd zelfstandigheid van de leerling.
 • Aansluiting bij persoonlijke behoefte van de leerling.
 • Het is motivatie verhogend voor de leerling.
 • Brengt structuur voor de leerling.
 • Geeft de leerling inzicht in eigen ontwikkeling.

Wat zou het gemakkelijker maken om digitale content te arrangeren?

 • Goede programma’s, tools, platform, goede digitale leeromgeving.
 • Aanbieders van digitale leermaterialen moeten goede modules verstrekken. De content moet niet alleen in thema’s maar ook in de modules worden aangeboden.

Wie zou het arrangeren van digitale content moeten verzorgen?

 • De rol van het team is belangrijk. Een team dat over de juiste vaardigheden beschikt en goed is opgeleid om te kunnen arrangeren. Een gedifferentieerd team waarbij docenten elkaar aanvullen door de kwaliteiten die ze hebben. Zo kan de ene docent goed materiaal vinden en een ander herkent de verschillen tussen leerlingen.