Niet voor, maar in de klas met de ringenopstelling

De ene leerling werkt liever ongestoord verder, de ander wil zonder schroom vragen kunnen stellen. Wiskundedocent Rob van Aperen op het Effent in Oosterhout werkt daarom met de ringenopstelling. Hoe zit dat? Direct contact De ringenopstelling bestaat uit een buitenste U en een binnenste U. Rob: “In de binnenste U kan ik 11 leerlingen kwijt, […]

iCoaches zorgen voor verspreiding en continuïteit

Bij de invoering van de iPad op het Tabor Werenfridus kregen docenten een training over apps en de mogelijkheden. Dit werd ervaren als een goocheltruc. De informatie bleef niet hangen. De iPad werd niet gebruikt omdat docenten zich ondeskundig voelden. Dat moest anders. Bekijk hoe de iCoaches wel voor verandering zorgden. Een voorbeeldfunctie Tabor Werenfridus […]

Wat zorg- en topsportbegeleiders van elkaar kunnen leren

Topsportcoördinator Mark Jeninga is op het Tabor College (locatie Oscar Romero) een pilot gestart met het doel meer maatwerk te bieden aan leerlingen die om uiteenlopende redenen niet alle lessen kunnen volgen. Bekijk de aanpak van het Tabor College. Doel en aanleiding Locatie Oscar Romero is een zogeheten Topsport Talentschool. Hier krijgen topsportleerlingen extra faciliteiten […]

Zo maak je een rubric – stappenplan

Een rubric geeft inzicht in de stappen die een leerling moet nemen om een volgend niveau van een vaardigheid te bereiken. Wil je zelf aan de slag met het ontwerpen van een rubric? Volg dan dit heldere stappenplan. Leeg template Het stappenplan helpt docenten om zelf een rubric te ontwerpen en in hun onderwijs in te […]

“Wij willen leerlingen ervan bewust maken waarom ze dingen leren”

Docenten in het leerlab Docent als didactische coach zijn weer een aantal stappen dichter bij hun einddoel. Zo is de verslaglegging van de coachingsgesprekken structureel ingericht, is er meer aandacht voor interne scholing en lukt het coachen zelf ook steeds beter. Bekijk hun ervaringen in het verslag ‘Didactische coaching Deel 2’ Waarom coaching? De betrokken scholen in […]

Deze scholen delen hun content

Vier scholen uit het leerlab Verbinding curriculum, content en platform hebben voor verschillende vakken, niveaus en leerjaren content ontwikkeld. Zij delen deze content met de sector met als uiteindelijke doel meer scholen te stimuleren om content te delen. Bekijk de lijst en doe ook mee! Online leermateriaal Om ervoor te zorgen dat het online aanbod van leermateriaal toeneemt, willen de leerlabscholen Liemers College, CSV Het Perron, Lyceum Sancta Maria en het Etty Hillesum Lyceum (Het Stormink) de content niet alleen delen met hun […]

Tien tips van leerling Ties

Ties (14) zit in atheneum 3 van het Hyperion Lyceum en heeft het daar erg naar zijn zin. Wat doen zijn docenten dan precies goed? Hier zijn tien tips voor goed en leuk onderwijs. “Plan de les niet helemaal vol.” 1. Laat leerlingen kiezen of ze online werken of met boeken “Bij ons op school […]

Studiedag: Hoe zorg je dat een puber regie neemt?

Het Vathorst College organiseerde een studiedag met als thema ‘Leerlingen eigenaar leerproces’. Naast docenten waren er ook leerlingen uitgenodigd om mee te denken. Bekijk de invulling en de uitkomsten van deze middag. Vaardighedenrubrics Het Vathorst College neemt deel aan het leerlab Leerling eigenaar leerproces. In het leerlab zijn vaardighedenrubrics ontwikkeld. Het Vathorst College heeft deze […]